Priser & Betingelser
Abonnement - KUN for innbyggere
Abonnement inkluderer 4 timers innledende gratis leietid. Deretter belastes NOK 30 per påbegynte time.

Maksimalt daglig leiekostnad per leie er kr 150.

Ved hver leie reserveres et depositum på kr 200 som oppheves etter returnert sykkel.
Timesleie - for tilreisende og turister
Best for korte turer. kr 70 belastes per påbegynte time.

Maksimal daglig leiekostnad per leie er kr 400.

For hver leie reserveres et depositum på kr 200 som oppheves etter returnert sykkel.
Brukerkontrakt
Brukervilkår Setesdal E-bike

Denne avtalen inngås mellom Setesdal E-Bike og deg når du registrerer deg i appen og aksepterer vilkårene.

1 - Opprette kundeforhold og kjøp
 • Du registrerer deg som bruker av Setesdal E-Bike tjenester.
 • Du kan ikke dele brukerprofilen din med andre.
 • Du må være over 18 år.
 • Priser for bruk av tjenesten finnes øverst på denne siden.
2 - Bruk av sykkelen
 • Du kan leie for så lang periode du vil.
 • Du er ansvarlig for sykkelen fra du henter den i en stasjon til du har levert den tilbake i en stasjon og leien er avsluttet. Du må ikke overlate sykkelen til andre. Du er ansvarlig dersom du påfører deg selv eller andre skade ved bruk av sykkelen.
 • Du må sykle hensynsfullt og overholde trafikkreglene.
 • Syklene blir satt ut i god stand og fortløpende kontrollert og reparert. Det kan likevel skje at du finner en defekt sykkel i stativet. Du er derfor selv ansvarlig for å sjekke at sykkelen er i forsvarlig stand før den tas i bruk. Bremser må sjekkes umiddelbart etter at låsen er åpnet.
 • Du må umiddelbart melde fra via appen hvis du oppdager større skader eller feil på sykkelen. Dersom du har meldt fra om defekt sykkel, og satt den tilbake i stativet innen 5 minutter fra du har tatt den ut, vil du få refundert leien.
 • Går du fra sykkelen i leieperioden, f.eks. hvis du skal i butikken eller besøke en turistattraksjon, må du sørge for at den er forsvarlig låst med bakhjulslåsen.
 • Du må melde fra umiddelbart i appen dersom sykkelen blir borte. Hvis sykkelen ikke er riktig låst når du setter den fra deg er du erstatningspliktig dersom sykkelen blir borte.
3 - Avslutte turen
 • Etter endt leieperiode må du returnere sykkelen til ett av Setesdal E-Bike virtuelle stasjoner. Leieperioden avsluttes når sykkelen er satt i stativet på korrekt måte og avsluttet i appen. Du får bekreftelse i appen om at sykkelen er levert og leieperioden avsluttet.
 • Hvis du har problemer med å avslutte leien på den måten som nevnt over, må du umiddelbart gi beskjed til Setesdal E-Bike via appen.
 • Bekreftelse av leieforholdet. Hvis du ikke har avsluttet leieforholdet på korrekt måte innen 12 timer fra leieperioden starter kan Setesdal E-Bike når som helst kontakte deg for å sjekke om du fortsatt ønsker videre leie.
 • Setesdal E-Bike kan når som helst avslutte leieperioden dersom vi har har grunn til å anta at du ikke lenger ønsker å leie tross at leieforholdet ikke er avsluttet på korrekt måte, eller vi har rimelig grunn til å tro at du ikke tar tilstrekkelig vare på sykkelen. Setesdal E-Bike kan i slike tilfeller ilegge deg et gebyr på inntil kr 2.500 dersom sykkelen må hentes utenfor stasjonene.
4 - Erstatningsansvar mv.
 • Dersom du mister, blir frastjålet, eller ødelegger sykkelen fordi du ikke har overholdt en av reglene ovenfor, kan Setesdal E-Bike holde deg erstatningsansvarlig, begrenset oppad til sykkelens innkjøpspris.
 • Setesdal E-Bike er ikke ansvarlig for enhver direkte eller indirekte person- og tingskader som oppstår grunnet en defekt eller skadet sykkel som du tar i bruk, dersom du burde ha oppdaget forholdet ved leieperiodens start. Tilsvarende gjelder dersom du fortsetter å bruke sykkelen etter at det har oppstått en defekt eller skade underveis i leieperioden.
5 - Personvern
 • Du er kjent med at alle sykler er utstyrt med GPS-sporing, og godtar at slik sporing er et vilkår for å bruke Setesdal E-bike.
 • Setesdal E-Bike samler inn, oppbevarer og behandler diverse personopplysninger om deg. Setesdal E-Bike er behandlingsansvarlig for disse opplysningene. Detaljene vedrørende gjeldende opplysninger finnes i Setesdal E-bike personvernerklæring (se nedenfor).
 • Du har rett til å klage over Setesdal E-Bike behandling av dine opplysninger til Datatilsynet.
 • Ved bruk av tjenester fra andre underleverandører i forbindelse med tjenestene Setesdal E-Bike leverer, kan disse firmaene få adgang til og behandle personopplysninger, men kun i den utstrekning det er nødvendig for utførelsen av tjenesten. Identiteten til de aktuelle underleverandører finnes i vår personvernerklæring.
 • Videreformidling av Personopplysninger ut over det som er nødvendig for å yte tjenesten eller det du eksplisitt har samtykket til vil bare skje i den grad personopplysningsloven hjemler det.
 • Du har muligheten til å få innsyn i, korrigere, og slette, de personopplysninger som Setesdal E-Bike har om deg i henhold til kravene i personopplysningsloven. Du har også muligheten til å få utlevert personopplysningene til deg selv eller til en dataansvarlig etter ditt valg. Om du ber om at opplysningene om deg slettes annulleres også din registrering i appen og tilgangen til systemet.
6 - Force Majeure
 • Setesdal E-Bike kan ikke holdes ansvarlig dersom følgende omstendigheter forhindrer sykkeltjenesten fra å leveres tilstrekkelig: Arbeidskonflikter, dataangrep, uplanlagt nedetid på datasystemer, ødeleggelse av infrastruktur, tyveri, ekstremvær, brann, krig, naturkatastrofer, terror og epidemier.


Personvernerklæring
Personvernerklæringen gjelder for deg som bruker av Setesdal E-Bike.
Her kan du lese om våre prinsipper for personvern og dine rettigheter som kunde.

Behandlingsansvarlig: Evje og Hornnes Kommune, org. 964966109, Kasernevegen 19, 4735 EVJE.

Våre prinsipper for personvern
 • Vi skal behandle personopplysninger på en lovlig, rettferdig og åpen måte.
 • Vi skal kun hente inn personopplysninger som er relevante for kundeforholdet hos oss.
 • Vi henter ikke inn mer personopplysninger enn nødvendig.
 • Personopplysninger som vi har hentet inn skal være oppdaterte og korrekte.
 • Personopplysninger som vi har hentet inn skal slettes når det ikke lenger er behov for dem.
 • Personopplysninger som vi har hentet inn skal behandles konfidensielt.
 • Vi selger aldri personopplysninger til tredjeparter.
 • Våre kunder har rett til å få innsyn i personopplysninger knyttet til sitt kundeforhold. De skal kunne få en kopi av disse, og kan velge å slette dem fra våre systemer.
Hva er mine rettigheter
 • Du har rett til å få informasjon om hvilke personopplysninger vi behandler og hvordan vi behandler dem. Som kunde hos Setesdal E-Bike har du opprettet en brukerprofil hos oss og kan logge deg på i Setesdal E-Bike app’en og se hvilke opplysninger vi har lagret om deg. Du har også rett til å etterspørre en komplett liste over informasjonen i et maskinlesbart format, slik at du kan overføre denne til andre. En slik oversikt kan du få ved å kontakte oss på tlf +47 37179900
 • Du kan kreve at vi retter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle. Du kan også kreve å få slettet brukerprofilen din. Vær oppmerksom på at du også kan rette feil informasjon selv gjennom appen.
 • Du har rett til å be om en begrensning av behandlingen av personopplysninger, for eksempel dersom du mener behandlingen ikke følger gjeldende lover og regler, eller at opplysningene er feil.
 • Det er enkelt å trekke tilbake et samtykke du har gitt til behandling av dine personopplysninger. Send e-post til setesdal@sharebike.com for å endre dine samtykker.
 • Du har rett til å protestere på vår behandling av dine opplysninger.
Hva brukes personopplysningene til?
 • Vi samler inn følgende personopplysninger om deg: Navn og kontaktinfo (e-post, telefonnummer og adresse), leie historikk med posisjonsdata knyttet til bruk av sykkelen, betalingsopplysninger, opplysninger om bruk av våre nettsider og app, og opplysninger om din kontakt med oss.
 • Når du oppretter en brukerprofil og leier sykkel hos oss, inngår vi en avtale. For å kunne oppfylle avtalen må vi vite hvem du er. Vi trenger også dine kontaktopplysninger for å sende deg informasjon om og tilknyttet leieforholdet. For å kunne administrere og drifte tjenesten, trenger vi også informasjon om hvor sykkelen befinner seg, som vi får gjennom GPS-sporing av sykkelen. Vi kan også bruke slik posisjonsdata til å gjøre feilsøk på utstyr og i forbindelse med gjennomføringen av leieforholdet. For å kunne ta betalt for tjenesten trenger vi dine betalingsopplysninger.
 • For å kunne administrere kundeforholdet trenger vi å behandle dine personopplysninger registrert ved opprettelsen av din brukerprofil hos oss, herunder blant annet for å kunne svare på henvendelser fra deg som kunde via våre kanaler. Vi må også kunne sjekke din aktivitet i Setesdal E-Bike appen for å kunne svare på henvendelser om disse tjenestene, for eksempel ved feilsøking.
 • Vi jobber hele tiden med å forbedre våre digitale løsninger. Dette innebærer blant annet feilsøking og feilretting. Dersom du tar kontakt med oss for å melde inn en feil eller komme med forbedringsønsker, kan vi hente inn dine kontaktopplysninger, samt informasjon om din bruk av vår app.
 • Dine tilbakemeldinger og innspill om tjenestene våre er viktige for oss. Derfor gjennomfører vi markedsundersøkelser, lager kundeundersøkelser og tar kontakt med kunder direkte for å høre hva de synes om tjenestene våre. For å gjennomføre undersøkelser av høy kvalitet, bruker vi personopplysninger for å velge ut hvem vi skal kontakte. For å kunne gi deg forbedrede og nye tjenester har vi rett til å gjennomføre slike undersøkelser.
 • Vi behandler i tillegg personopplysninger for å identifisere etterspørsel etter nye produkter og tjenester og for å forbedre allerede eksisterende produkter og tjenester.
 • Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å gi deg en bedre brukeropplevelse når du bruker web sidene (www.setesdal.bike) og app’en vår. Du kan selv bestemme om du vil tillate bruk av informasjonskapsler.
 • Vi kan dele visse personopplysninger med våre samarbeidspartnere og leverandører. Med våre samarbeidspartnere er det aktuelt å dele opplysninger som er relevante for forbedring av eller utviklingen av nye produkter og tjenester. Med leverandører kan vi dele opplysninger de trenger for å utføre et oppdrag de har fått av oss. Dette kan være konsulentselskaper, reklamebyråer, leverandører av analyseverktøy og lignende. Ved deling som nevnt over inngår vi alltid avtaler som begrenser leverandørens adgang til bruk av opplysningene, blant annet at opplysningene ikke kan deles videre. Vi kan også dele data med relevante forskningsprosjekter vi deltar i. Personopplysninger vil kunne utleveres til offentlige myndigheter på begjæring, for eksempel når det er mistanke om at det er begått lovbrudd i forbindelse med bruk av våre tjenester. Vi vil ikke dele eller formidle personopplysninger på noen annen måte enn beskrevet her. Vi selger ikke dine personopplysninger til tredjeparter.
 • Vi lagrer ikke dine personopplysninger lenger enn nødvendig. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. For eksempel beholdes profildata så lenge du er aktiv kunde hos oss og slettes etter 3 år uten aktivitet. Ordrehistorikk slettes 3 år etter siste kjøp (leie), men bokføringsopplysninger beholdes i 5 år etter bokføringslovens frister. Opplysninger om posisjonshistorikk anonymiseres, normalt etter tre måneder, når det ikke lenger er behov for full historikk.
Hjelp og kontakt
 • Lurer du på hvilke personopplysninger vi har hentet inn om deg som kunde, eller ønsker du at vi sletter noe om deg? Logg inn på «Min Brukerprofil» i appen for å administrere dine samtykker.
 • Ved henvendelser angående vår behandling av personopplysninger kan du kontakte oss på e-post: setesdal@sharebike.com
 • Du har også rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Les mer hos Datatilsynet eller send e-post til postkasse@datatilsynet.no.
 • Er det noe på denne siden som er uklart eller ikke stemmer? Da setter vi pris på din tilbakemelding.Made on
Tilda